Zaznacz stronę

G R E C K O K A T O L I C K I E    M O N A S T Y R Y

W    P O L S C E

M Ę S K I E     Z G R O M A D Z E N I A     B A Z Y L I A Ń S K I E

Monastyr Ojców Bazylianów
Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy
w Warszawie

ul. Miodowa 16, 00 – 246 Warszawa
Tel. + 48/22/831-17-18, fax + 48/22/831-17-59
e-mail: bazylianiewa@wp.pl

Monastyr Ojców Bazylianów
Świętego Archanioła Michała
w Węgorzewie

ul. Turystyczna 11, 11-600 Węgorzewo
tel. + 48/87/427-29-41, fax + 48/87/427-28-27
e-mail: bazylianieweg@wp.pl

Monastyr Ojców Bazylianów
Świętego Bazylego Wielkiego
w Kętrzynie

ul. M. Reja 5, 11-400 Kętrzyn
tel. + 48/89/751-20-61
e-mail: bazylianieketrzyn@wp.pl

Monastyr Ojców Bzaylianów
Przenajświętszej Bogurodzicy
w Przemyślu

ul. Salezjańska 2, 37-700 Przemyśl
tel. + 48/16/670-71-30
e-mail: bazylianieprzemysl@wp.pl

Ż E Ń S K I E    Z G O M A D Z E N I A    B A Z Y L I A Ń S K I E

Monastyr Sióstr Bazylianek
Przenajświętszej Bogurodzicy
w Warszawie

Kuria Prowincjalna
ul. Bukowiecka 8, 03-676 Warszawa 24
tel/fax + 48/22/678-30-31
e-mail: bazylianki_wwa@zakon.opoka.org.pl

Nowicjaty:

Monastyr
Przemienienia Pańskiego
w Golrlicach

ul. 11 listopada 47, 38-300 Gorlice
tel. + 48/18/353-68-41
e-mail: 7046899@pro.onet.pl

Monastyr
Świętego Bazylego Wielkiego
w Kętrzynie

ul. Daszyńskiego 29 B/3, 11-400 Kętrzyn
tel. + 48/89/751-09-12

Monastyr
Świętej Makryny
w Pasłęku

ul. Ogrodowa 36/49, 14 – 400 Pasłęk
tel. + 48/55/248-23-32

Monastyr
Trójcy Przenajświętszej
w Przemyślu

ul. Kasprowicza 5, 37-700 Przemyśl
tel. + 48/16/670-30-09

Monastyr
w Pieniężnie

ul. Braniewska 3, 14-520 Pieniężno
tel. + 48/55/243-67-03

Ż E Ń S K I E Z G R O M A D Z E N I E
S I Ó S T R S Ł U Ż E B N I C
NMP

Monastyr Prowincjonalny
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Warszawie

ul. Rajców 11, 00-220 Warszawa
tel. + 48/22/831-73-16

Monastyr
Błogosławionej Siostry Josafaty Hordaszewskiej
w Bartoszycach

ul. Bema 26, 11-200 Bartoszyce
tel. + 48/89/764-25-10

Monastyr
Niepokalanego Poczęcia Bogurodzicy
w Goleniowie

ul. Sportowa 24, 72-100 Goleniów
Tel. + 48/91/418-33-86

Monastyr
Świętego Józefa
w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 299, 75-672 Koszalin
tel. + 48/94/340-53-31

Monastyr
Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy
w Kruklankach

ul. Wodna 9, 11-612 Kruklanki
tel. + 48/87/421-70-76

Monastyr
Matki Bożej Dobrej Rady
w Olsztynie

ul. M. Karłowicza 8, 10-276 Olsztyn
Tel. + 48/89/526-84-23

Monastyr
Świętego Męczennika Jozafata
w Przemyślu

ul. Popielów 6, 37-700 Przemyśl
tel. + 48/16/670-43-66

Monastyr – Nowicjat
Opatrzności Bożej
w Przemyślu

ul. Wysockiego 59, 37-700 Przemyśl
tel. + 48/16/670-64-04

Monastyr
Świętego Jana Teologa
w Świdwinie

ul. Ks. J. Popiełuszki 34, 78-300 Świdwin
tel. + 48/94/365-24-20

Monastyr
Zawszewspomagającej Matki Bożej
w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 12, 23-300 Janów Lubelski
tel. + 48/15/872-08-24, po godzinie 1500 tel. + 48/15/872-01-96

Ż E Ń S K I E    Z G R O M A D Z E N I E
S I Ó S T R Ś W I Ę T E G O    J Ó Z E F A

Monastyr Prowincjonalny
Nowicjat
w Krakowie

ul. Hoffmanowej 16, 30-419 Kraków
tel. 48/12/266-88-59

Monastyr
w Baniach Mazurskich

ul. M. Konopnickiej 41, 19-520 Banie Mazurskie
tel. + 48/71/364-33-79

Monastyr
w Przemyślu

ul. Bukowa 4, 37-700 Przemyśl

Podziel się: