Zaznacz stronę
Jozafat Kocyłowski

Jozafat Kocyłowski

Urodził się 3 marca 1876 r. we wsi Pakoszówka koło Sanoka. Teologiczne studia ukończył w Rzymie w 1907 r. i tegoż samego roku 9 października przyjął święcenia kapłańskie. Zaraz po święceniach został nominowany na wicerektora seminarium duchownego w Stanisławowie. W 1911 r. wstępuję do nowicjatu Ojców Bazylianów. W czasie …

Święty Jozafat Kuncewicz

Święty Jozafat Kuncewicz

Święty Jozafat Kuncewicz – urodzony w 1580 roku we Włodzimierzu Wołyńskim – zmarł w 1623 w Witebsku, arcybiskup połocki, męczennik, święty. W latach młodości zajmował się handlem w Wilnie. Jozafat Kuncewicz nie związał jednak swojego życia z handle, ale wybral inną drogę. W 1604 roku wstępuje do Zakonu Świętego Bazylego Wielkiego w Wilnie. Monastyr był

Czytaj dalej
Historia Męczenników Pratulińskich

Historia Męczenników Pratulińskich

Pratulin był niewielką miejscowością, jednak w XVIII wieku miał prawa miejskie. Właścicielem miejscowego folwarku była rodzina Potockich. We wsi funkcjonowała rzymskokatolicka parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła i cerkiew greckokatolicka p.w. Świętej Trójcy. Greckokatolicka parafia liczyła 1223 osoby, ale w samym Pratulinie mieszkało tylko 5 osób, reszta dochodziła z okolicznych wsi. Proboszczem parafii greckokatolickiej

Czytaj dalej
Akatyst do Męczenników Pratulińskich

Akatyst do Męczenników Pratulińskich

katyst do Męczenników Pratulińskich (ułozył o. R. Piętka) Kondakion 1 Wybrani słudzy Boży i wielce chwalebni nowomęczennicy uniccy ziemi podlaskiej! Dla Chrystusa, Syna Bożego, który powiedział: “Aby wszyscy byli jedno”, odrzuciliście marność całego świata, życie swe złożyliście na ofiarę nieskalaną i czystą, gotowi raczej podjąć męczeńską śmierć, niż wyrzec się jedności z Kościołem powszechnym. Wychwalamy

Czytaj dalej
Akatyst do Męczenników Pratulińskich

Bazyli Wieliczkowski

Urodził się 1 czerwca 1903 roku w Stanisławowie (dzisiejszy Iwano-Frankiwsk). Wychowany w tradycyjnej rodzinie ukraińskich patriotów, już w wieku 15 lat walczy o niepodległość Ukrainy i początkowo chce zostać żołnierzem. 1920 roku wstępuje do Seminarium Duchownego we Lwowie, a po przyjęciu święceń diakonatu rozpoczyna nowicjat u redemptorystów obrządku wschodniego. 1925 roku składa pierwsze śluby zakonne

Czytaj dalej
Mikołaj Czarnecki

Mikołaj Czarnecki

Urodził się 14 grudnia 1884 roku we wsi Siemiakowce (na Stanisławszczyźnie – obecnie rejon Iwano-Frankiwskij) w rodzinie chłopskiej. W 1909 r. po zakończeniu studiów w miejscowym seminarium duchownym i w Rzymie, został wyświęcony na kapłana. Był wykładowcą na Lwowskiej Teologicznej Akademii i w stanisławowskim seminarium. W 1919 r. wstępuje do ojców redemptorystów obrządku wschodniego. Od

Czytaj dalej

Andrzej Szeptycki

Najważniejszym procesem beatyfikacyjnym drugiej połowy XX i początku XXI wieku dla grekokatolików jest proces Sługi Bożego Metropolity Andrzeja Szeptyckiego (25.VII. 1865 – 1.XI. 1944). Kim był metropolita? Dla histografii radzieckiej był hitlerowskim kolaborantem i zaciekłym wrogiem komunizmu. Dla znacznej części polskich autorów był renegatem, działającym na szkodę narodu polskiego. Dla Ukraińców jest on kandydatem na

Czytaj dalej