Zaznacz stronę
Prof. dr hab. Michał Łesiów: Ukraińska rewolucja pomarańczowa

Prof. dr hab. Michał Łesiów: Ukraińska rewolucja pomarańczowa

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów Ukraina wybiera obecnie (2005) prezydenta na kolejną kadencję, Dotychczasowy prezydent Leonid Kuczma nie może kandydować, bo piastuje ten urząd już drugą kadencję. A prezydent Ukrainy ma stosunkowo dużą władzę w państwach postsowieckich. Według powszechnego mniemania i politologów obecny premier Ukrainy Wiktor Janukowycz jest kandydatem na prezydenta, popieranym przez Leonida

Czytaj dalej
Prof. dr hab. Michał Łesiów: Po upadku Związku Sowieckiego [Historia Ukrainy]

Prof. dr hab. Michał Łesiów: Po upadku Związku Sowieckiego [Historia Ukrainy]

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów „Pożegnanie z imperium czyli ukraińskie dyskusje o tożsamości” – taki tytuł nosi wydana niedawno w UMCS książka – monografia Profesor Oli Hnatiuk. Zaprezentowane zostały w niej poszukiwania nowej, rzec by można nowoczesnej tożsamości narodowo-państwowej Ukraińców po uzyskaniu przez Ukrainę suwerenności państwowej i kulturalnej w roku 1991, który to rok

Czytaj dalej
Prof. dr hab. Michał Łesiów: Po Drugiej wojnie światowej [Historia Ukrainy]

Prof. dr hab. Michał Łesiów: Po Drugiej wojnie światowej [Historia Ukrainy]

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów Tuż po drugiej wojnie światowej zaistniały fakty, które zmieniły w znacznym stopniu stosunek ilościowy mieszkających obok siebie ludności o poczuciu narodowościowym polskim i ukraińskim. Były to takie działania odgórnie kierowane, które określamy takimi terminami, jak repatriacje, przesiedlenia i wysiedlenia, a dotykały one w równej mierze tak Polaków, jak i

Czytaj dalej
Prof. dr hab. Michał Łesiów: Druga wojna światowa i dwie okupacje

Prof. dr hab. Michał Łesiów: Druga wojna światowa i dwie okupacje

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów We wrześniu 1939 roku rozpoczął się długi i niezwykle trudny okres okupacji ziem wchodzących w skład międzywojennej Drugiej Rzeczypospolitej. Upadek Państwa Polskiego został spowodowany przez agresję dwóch państw totalitarnych, chwilowo w tym czasie sprzymierzonych – Niemiec hitlerowskich i stalinowskiego Związku Sowieckiego. Klęska wrześniowa była ogromnym szokiem dla obywateli Drugiej

Czytaj dalej
Prof. dr hab. Michał Łesiów: Ukraińcy w Polsce Odrodzonej, w Rumunii i Czechosłowacji w okresie międzywojennym.

Prof. dr hab. Michał Łesiów: Ukraińcy w Polsce Odrodzonej, w Rumunii i Czechosłowacji w okresie międzywojennym.

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów Po pierwszej wojnie światowej, kiedy rozpadły się imperia, które w XVIII wieku dokonały rozbiorów ziem Pierwszej Rzeczypospolitej, największa ilość ziem zamieszkałych przez Ukraińców znalazła się w granicach nowego imperium zwanego Związkiem Sowieckim, a formalnie w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Okres dwudziestolecia dla Ukrainy pod rządami Sowietów nie był łatwy,

Czytaj dalej
Prof. dr hab. Michał Łesiów: Druga wojna światowa i dwie okupacje

Prof. dr hab. Michał Łesiów: Wielki Głód na Ukrainie

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów Obecnie po zniesieniu cenzury PRL-owsko-sowieckiej można już mówić o głodzie na Ukrainie, który w latach trzydziestych XX wieku pochłonął ok. 5–6 milionów istnień ludzkich. Ten Wielki Głód spowodowany okrutną nieludzką polityką władzy bolszewickiej był poprzedzony głodem w latach 1921–23 tuż po wojnie domowej i okresem narzuconej kolektywizacji wsi ukraińskiej.

Czytaj dalej
Prof. dr hab. Michał Łesiów: Po Drugiej wojnie światowej [Historia Ukrainy]

Prof. dr hab. Michał Łesiów: Od pierwszej do drugiej wojny światowej

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów W następstwie pierwszej wojny światowej zaistniały wydarzenia rewolu¬cyjne, które zmieniły zasadniczo krajobraz polityczny Europy Środkowo-Wschodniej. Samo słowo rewolucja stało się popularne od czasu Rewolucji Francuskiej, która w drugiej połowie XVIII wieku obaliła nie tylko rząd, lecz też zmieniła porządek społeczny, w tym przywileje stanowe, ustrój administracyjny. I na tej

Czytaj dalej
Prof. dr hab. Michał Łesiów: Po Drugiej wojnie światowej [Historia Ukrainy]

Prof. dr hab. Michał Łesiów: Tworzenie się nowoczesnego poczucia tożsamości narodowej Ukraińców

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów Wydarzeniem wydawniczo-naukowym roku 2000 w Lublinie było, jak myślę, wydanie w tłumaczeniu polskim „Historii Ukrainy 1772–1999” z podtytułem „Narodziny nowoczesnego narodu” autorstwa Jarosława Hrycaka, ukraińskiego historyka młodszego pokolenia ze Lwowa. Należy stwierdzić, że lata po rozbiorach Rzeczypospolitej to okres bardzo ważny w historii każdego narodu w Europie Środkowo-Wschodniej, w

Czytaj dalej
Prof. dr hab. Michał Łesiów: Ukraińcy w Polsce Odrodzonej, w Rumunii i Czechosłowacji w okresie międzywojennym.

Prof. dr hab. Michał Łesiów: Związki historyczne Ukrainy z Polską

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów Starałem się przedstawić pewne fakty, które mogły się wydarzyć w pisanej wielowiekowej historii Ukrainy w kontekście czy powiązaniu z historią narodu i państwowości polskiej. Doszliśmy do czasu, kiedy ziemie Ukrainą nazywane wskutek różnych wydarzeń dziejowych zaczęły podlegać po części umacniającej się coraz bardziej państwowości moskiewsko-rosyjskiej. W drugiej połowie XVII

Czytaj dalej
Prof. dr hab. Michał Łesiów: Po Drugiej wojnie światowej [Historia Ukrainy]

Od Chrztu Rusi do Kozaczyzny

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów Zjazd przedstawicieli czterech krajów i narodów, które stanowiły ongiś części składowe Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, a więc Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi, odbył się w Rzymie w roku 1990. W tym okresie zarysowała się możliwość uzyskania załkowitej niezależności politycznej również przez te kraje, które wchodziły w skład Związku Radzieckiego. Na tym

Czytaj dalej