Zaznacz stronę
ks. prof. Janusz Czerski: Ikona w kulturze i duchowości chrześcijańskiego Wschodu

ks. prof. Janusz Czerski: Ikona w kulturze i duchowości chrześcijańskiego Wschodu

1. Pojęcie ikony Określenie ikona pochodzi od greckiego εἰϰών = obraz, odbicie, wy-obrażenie, porównanie. Przez ikonę rozumie się obraz malowany specjalną techniką zazwyczaj na drzewie lub na ścianie. W terminologii chrześcijańskiego Wschodu ikon jednak nie maluje się, lecz się pisze. W szerszym znaczeniu ikoną nazywa się również obrazy haftowane lub wykonane w metalu, marmurze, czy

Czytaj dalej
Wewnętrzny podział świątyni

Wewnętrzny podział świątyni

Plan wnętrza świątyni chrześcijańskiej ma swe źródło w starym Testamencie. Świątynia Jerozolimska dzieliła się na trzy części: miejsce najświętsze (Debir lub Dbir), miejsce święte i przedsionek. Podobnie świątynia wschodnia dzieli się na trzy następujące części: 1. Prytwor. 2. Nawa główna – świątynia wiernych. 3. Tetrapod. 4. Pulpity z ikonami. 5. Ambona. 6. Sołeja. 7. Królewskie

Czytaj dalej
Wewnętrzny podział świątyni

Teologia Ikony

Stary Testament i Judaizm Badacze historii wspólnie twierdzą, że Izrael był jedynym narodem przedchrześcijańskim, który nie posiadał obrazów Boga w swoim kulcie. Do obecnych czasów nie znaleziono żadnego wizerunku, który można by było traktować jako podobiznę Boga – Jahwe. Wynikało to z Objawienia, które spotykamy w Starym Testamencie. np.: w Wj „Nie będziecie sporządzać obok

Czytaj dalej
Wewnętrzny podział świątyni

Ikona Jezusa Chrystusa

Artykuł ukazał się w „Roczniki Teologiczne” KUL nr 54: 2007 s. 23-40 KS. MIKOŁAJ KOSTETSKYY IKONA JEZUSA CHRYSTUSA W EKONOMII OBJAWIENIA BOŻEGO Głównym celem teologii fundamentalnej jest uzasadnienie wiarygodności objawienia Bożego, które w pełni zrealizowało się w Osobie i działalności Jezusa Chrystusa, i trwającego w Kościele. Do celu tego teologia fundamentalna dąży przez podanie motywów

Czytaj dalej
Wewnętrzny podział świątyni

Geneza i dzieje ikony

Autor: o. Mikołaj Kostecki GENEZA I DZIEJE IKONY Prawdziwa doskonałość człowieka, jego tytuł do chwały, nie polega na tym, że zawiera on w sobie wszystkie elementy, z których składa się świat. Doskonałość człowieka nie opiera się na tym, co upodabnia go do stworzenia, ale na tym, co go od kosmosu odróżnia, upodobniając do Stworzyciela. Objawienie

Czytaj dalej
Wewnętrzny podział świątyni

Sztuka sakralna przemyskiej eparchii

Jarosław Giemza (fragment książki: O sztuce sakralnej przemyskiej eparchii. Słowem i obrazem, Łańcut 2006) SZTUKA SAKRALNA Jeden z Ojców Kościoła, święty Jan Złotousty, nauczał: Świątynia jest miejscem Aniołów, Archaniołów, Królestwem Boga, samym Niebem. Ilekroć gromadzimy się w cerkwi na modlitwie, otwiera się Brama Niebios. W bliskości Chrystusa i świętych, spoglądających z ikon poprzez płomienie świec

Czytaj dalej
Wewnętrzny podział świątyni

Sztuka sakralna i wyposażenie cerkwi

Centalnym, najbardziej widocznym elementem sztuki sakralnej w cerkwi jest ikonostas, składający się z ikon ułożonych według pewnego schematu. Nazwa ta wywodzi się z języka greckiego i oznacza dosłownie ,,ścianę ikon” ( ikon – obraz, stasis – ściana). Ikonostas – spełnia podwójną funkcję. Oddziela mianowicie prezbiterium od nawy głównej, gdzie znajdują się wierni, a także są

Czytaj dalej
Wewnętrzny podział świątyni

Interpretacja ikony Sofii Mądrości Bożej

Sofia (gr. Mądrość Boża) jako personifikacja Odwiecznej Mądrości w Starym Testamencie występowała pod postacią niewiasty (Prz. 9,1-15). Rozumiano ją jako zasadę stworzenia świata, stwórczą miłość Boga, tchnienie Jego mocy i chwały, odblask Jego dobroci. To starotestamantalne uosobienie Mądrości zostało w Nowym Testamencie i w Tradycji chrześcijańskiej w czasach apostolskich utożsamione z Chrystusem – Synem Bożym

Czytaj dalej
Wewnętrzny podział świątyni

Obrazoburstwo

ROMAN CHRIN – OBRAZOBURSTWO W drugim rozdziale spróbujemy opisać pewien problem, który powstał na bazie rozmyślań nad ikonami i trwał całe wieki, dopóki Kościół ostatecznie zwalczył tą groźną herezję, potwierdziwszy i umocniwszy swoje ortodoksyjne stanowisko. W pierwszej części II rozdziału niniejszej pracy wyjaśnimy sobie dlaczego właśnie powstało zjawisko ikonoklazmu, jakie czynniki przyczyniły się do tego.

Czytaj dalej
Wewnętrzny podział świątyni

Ikona i ikoniczność

Mirosław Bachor Ikona i ikoniczność jak wyrażenie prawosławnego światopoglądu Wstęp Rozpoczynając opracowanie tematu pragnę wyjaśnić pojęcia takie jak „ikona” i „prawosławie”. Ikona – gr. eikôn – znaczy wizerunek, portret, obraz[1]. Prawosławie – (gr. orthos prawy, prawdziwy, właściwy; doxa doktryna, chwała Boża, poprawne oddawanie czci), chrześcijaństwo wschodnie, czyli rodzina lokalnych Kościołów pozostających w jedności z Ekumenicznym

Czytaj dalej