MENUMENU
Zaznacz stronę
Próby reaktywowania Kościoła greckokatolickiego w latach 1947-1957

Próby reaktywowania Kościoła greckokatolickiego w latach 1947-1957

ANDRZEJ MICHALISZYN 3.1. Polityka wyznaniowa PRL 3.1.1. Polityka PRL w stosunku do ludności ukraińskiej 3.2. Podstawy prawne działalności duszpasterskiej 3.3. Życie religijne grekokatolików W nowej rzeczywistości politycznej jaka zapanowała w Polsce po II wojnie światowej przystąpiono do zwalczania religii, a wręcz do jej całkowitej likwidacji z życia społecznego. Reżim komunistyczny głosił, że jedyną siłą kierującą

Czytaj dalej
ZARYS HISTORYCZNY GREKOKATOLICYZMU 1899 – 1947

ZARYS HISTORYCZNY GREKOKATOLICYZMU 1899 – 1947

Na progu XX wieku głową Kościoła greckokatolickiego w Galicji zostaje metropolita Andrzej Szeptycki (1901-1944). Jego duchowe panowanie przypadło na trudne czasy światowych wojen i panowanie politycznych reżimów radzieckiego i faszystowskiego. Pomimo tych trudnych okoliczności A. Szeptycki przez swą szeroką działalność duszpasterską, charytatywną i ekumeniczną, oraz obronę narodowych i socjalnych praw narodu Ukraińskiego, umocnił pozycję Kościoła

Czytaj dalej
ZARYS HISTORYCZNY GREKOKATOLICYZMU  1596 – 1899

ZARYS HISTORYCZNY GREKOKATOLICYZMU 1596 – 1899

Tęsknota za jednością i potrzeba reformy Cerkwi spowodowały, że pod koniec XVI w. część hierarchii kijowskiej zaczęła rozważać ideę unii. Przygotowania do jej zawarcia trwały kilka lat. W grudniu 1596 roku większość biskupów metropolii kijowskiej podpisała unię z Kościołem łacińskim, składająca się z 33 artykułów, gwarantujących Rusiom zachowanie tożsamości religijnej. Kościół kijowski uznał zwierzchnictwo papieża,

Czytaj dalej
ZARYS HISTORYCZNY GREKOKATOLICYZMU  1054 – 1596

ZARYS HISTORYCZNY GREKOKATOLICYZMU 1054 – 1596

W wyniku długoletniego konfliktu między Rzymem a Konstantynopolem na tle ekonomicznym i teologicznym, dnia 16 lipca 1054 roku wysłannicy papieża Leona IX, tuż przed rozpoczęciem nabożeństwa zjawili w świątyni Mądrości Bożej i na ołtarzu złożyli bullę wyklinającą patriarchę Michała Cerulariusza i jego zwolenników. Patriarcha uczynił podobny gest pod adresem papieża. 24 lipca spalono kopię ekskomuniki,

Czytaj dalej
ZARYS HISTORYCZNY GREKOKATOLICYZMU  988 – 1054

ZARYS HISTORYCZNY GREKOKATOLICYZMU 988 – 1054

Praźródło Kościoła greckokatolickiego wypływa z Rusi Kijowskiej. W tradycji wschodniej funkcjonuje historia, iż pierwszym krzewicielem wiary chrześcijańskiej na Rusi był św. Andrzej Apostoł. Początki chrześcijaństwa na tym terenie łączą się też z osobą biskupa Rzymu św. Klemensa, który umiera na wygnaniu na Krymie (88-97 r.) Wartości chrześcijańskie na wybrzeżu Morza Czarnego i wzdłuż Dniepru szerzyli

Czytaj dalej