Zaznacz stronę
Dwadzieścia pięć obwodów współczesnej Ukrainy

Dwadzieścia pięć obwodów współczesnej Ukrainy

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów Ukraina w swych obecnych granicach jest podzielona na 25 obwodów (ukr. obłast’) i dwa miasta wydzielone: Kijów i Sewastopol. Obłasť jako największa jednostka administracyjno-terytorialna jest nazwą wprowadzoną w byłym Związku Radzieckim na miejsce dawnych guberni, w tym również w Republice Ukraińskiej od początku lat 30. XX w. Sama nazwa

Czytaj dalej
Imiona ukraińskie oparte na pamięci o najdawniejszych postaciach historycznych

Imiona ukraińskie oparte na pamięci o najdawniejszych postaciach historycznych

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów Wśród popularnych imion używanych obecnie na Ukrainie są takie, które nadawane są dzieciom po urodzeniu z pobudek historyczno-patriotycznych. Takie imiona, jak Oleg (ukr. Ołeh), Igor (ukr. Ihor), Światosław nawiązują do najdawniejszego okresu znanego z historii Ukrainy, a mianowicie do Rusi Kijowskiej, która jeszcze przed Chrztem Rusi-Ukrainy była znaczącą potęgą

Czytaj dalej
Folklor i literatura ukraińska

Folklor i literatura ukraińska

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów Literatura ukraińska pisana ma już ponad tysiąc lat. Epokę piśmienną w kulturze ukraińskiej liczymy od Chrztu Rusi Kijowskiej, kiedy to wraz z misjonarzami chrzczącymi ówczesnych Rusinów nad Dnieprem za przyzwoleniem ówczesnego władcy Rusi św. Włodzimierza Wielkiego przybyły również księgi napisane najstarszym językiem literackim na Słowiańszczyźnie tak zwanym starocerkiewnosłowiańskim. Ten

Czytaj dalej
Imiona ukraińskie oparte na pamięci o najdawniejszych postaciach historycznych

Prof. dr hab. Michał Łesiów: Alfabet i język literacki Ukraińców

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów Ukraińcy należą do tej części Słowian, którzy posługują się alfabetem zwanym cyrylicą lub grażdanką. Po przyjęciu chrześcijaństwa Słowianie się podzielili na dwie grupy, a mianowicie na tych, co przyjęli wiarę chrześcijańską z Rzy¬mu wraz z językiem liturgicznym łacińskim, a który to język stał u początków formy graficznej ich języków

Czytaj dalej
Prof. dr hab. Michał Łesiów: Nazwy Ukrainy oraz jej części

Prof. dr hab. Michał Łesiów: Nazwy Ukrainy oraz jej części

Najpierwsza nazwa Ukrainy Ruś, pochodzi najprawdopodobniej od skandynawskich Normanów czyli Waregów, którzy w IX wieku podejmowali ekspansję na Ruś, docierając aż na ziemie pod panowaniem bizantyjskim i arabskim, a założyciel dynastii Kijowskiej Rurykowiczów, był jednym z nich. Skandynawsko-normańskie pochodzenie nazwy Ruś przyjmuje między innymi Aleksander Brückner, który w swym Słowniku etymologicznym języka polskiego pisze tak:

Czytaj dalej