Zaznacz stronę

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. (Mt 9, 37-38)

Jeśli chcesz do nas dołączyć i wstąpić do wspólnoty Greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Lublinie potrzebna jest przede wszystkim Twoja pozytywna, świadoma i dobrowolna odpowiedź na głos Bożego powołania, aby zostać kapłanem i gorliwie służyć Bogu i ludziom.
Podejmując decyzję o wyborze kapłańskiej drogi życiowej powinieneś zastanowić się nad Twoim osobistym związkiem z Jezusem Chrystusem, nad jakością Twojej wiary i modlitwy, nad Twoim udziałem w Eucharystii i sakramencie pokuty, nad Twoją gotowością poświęcenia się dla innych.
Na powyższe tematy warto też porozmawiać z formatorami seminaryjnymi, którzy również chętnie pomogą w spełnieniu niezbędnych formalności rekrutacyjnych. Prosimy o kontakt bez odwlekania. Świadectwo maturalne można będzie dostarczyć w terminie późniejszym.

WYKAZ DOKUMENTÓW

Dokumenty, które należy składać osobiście w lubelskim seminarium przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6:
podanie z prośbą o przyjęcie do seminarium ,
własnoręcznie napisany życiorys (z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, odebranej edukacji, doświadczenia zawodowego, zaangażowania kościelnego),
świadectwo dojrzałości w oryginale,
5 kolorowych fotografii,
kserokopia dowodu osobistego,
opinia o Kandydacie do seminarium wyrażona na piśmie przez Księdza Proboszcza własnej parafii oraz Katechetę ze szkoły średniej,
aktualna metryka chrztu (z adnotacją o sakramencie bierzmowania).

REJESTRACJA

Należy ponadto zarejestrować się na kierunek studiów Teologia dla alumnów MSD Lublin na stronie KUL:

Lektura do przygotowania egzaminu z zakresu prawd wiary, etyki katolickiej oraz historii Kościoła:
M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich.

KONTAKT

Przełożony Seminarium Greckokatolickiego:

o. protoprezbiter Bohdan Pańczak

Adres:

Seminarium Duchowne w Lublinie
ul. Wyszyńskiego 6
skr. poczt. 214
20-950 Lublin
tel./faks +48/81/532-24-68;
e-mail: b.panczak@kuria.lublin.pl

TERMINY EGZAMINÓW:

9 – 11 lipca 2018
19 – 21 września 2018

 

Podziel się: