Zaznacz stronę
Zarys demonologii

Zarys demonologii

Ireneusz Bogusław Kondrów ZARYS DEMONOLOGII Od niepamiętnych czasów „człowiek nieustannie borykał się z problemem zła i szukał jego rozwiązania. Trudno mu było pogodzić się z myślą, że cały nasz świat, nękany tyloma często niezawinionymi cierpieniami, pochodzi od jednego Stwórcy, Boga mądrego i dobrego, toteż nierzadko ulegał pokusie przyjmowania jakiejś innej Potęgi, uosobienia zła, odpowiedzialnej za

Czytaj dalej
Historia osadnictwa bieszczadzkiego

Historia osadnictwa bieszczadzkiego

Od Wołochów i Rusinów do Łemków i Bojków. Próba odtworzenia pierwotnej kolonizacji obecnych ziem Polski południowo – wschodniej (Łemkowszczyznę, Bojkowszczyznę i Pogórze) napotyka na szereg trudności. Jak stwierdza prof. dr hab. Michał Parczewski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ,,niemal na wszystkich mapach archeologicznych karpaty tworzą wielką, niezapełnioną białą plamę”. Polscy naukowcy dysponują szeregiem hipotez i

Czytaj dalej
Historia sakramentu małżeństwa

Historia sakramentu małżeństwa

Kaczmar Piotr „ Pojęcie sakramentu małżeństwa w tradycji wschodniej według Johna Meyendorffa” HISTORIA CHRZEŚCIJAŃSKA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W poniższym rozdziale tej pracy chcę przedstawić obraz małżeństwa od początku dziejów, ukazać ewolucję jego znaczenia oraz terminologię z nim związaną, jaka istniała w tradycji judaistycznej, następnie poprzez cywilizację rzymską, dochodząc do jego obrazu i wymiaru, który posiadało ono

Czytaj dalej

Obrzędy sakramentu małżeństwa

Ks. Piotr Kaczmar OBRZĘDY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA Celem niniejszego rozdziału jest ukazanie transformacji obrzędów, związanych z zawarciem związku małżeńskiego. Moje rozważania głównie będą oparte o współczesne obrzędy, wzbogacone zabytkami, gdyż z pierwszych siedmiu wieków nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące tego tematu. Chciałbym także zwrócić szczególną uwagę na ukazanie odrębności obrzędu zaręczyn od obrzędu ukoronowania. Również

Czytaj dalej
OGLĄDANIE BOGA W NAUCE TRÓJCY KAPADOCKIEJ

OGLĄDANIE BOGA W NAUCE TRÓJCY KAPADOCKIEJ

Oglądanie Boga stanowi odwieczne i w każdym czasie żywe pragnienie człowieka. Starając się go zaspokoić, poganie poszukiwali oblicza nieznanego Boga (Por. Dz 17, 22-23), chrześcijanie zaś szukali odpowiedzi w Objawieniu, które osiągnęło swoją pełnię w Jezusie Chrystusie – Synu Bożym (Por. Dz 17, 24-31) . On to właśnie objawiając całą prawdę o człowieku, ukazał mu

Czytaj dalej
Zarys demonologii

Postacie świętych Cyryla i Metodego

Ks. Arkadiusz Trochanowski Postacie świętych Cyryla i Metodego § 1. Święci Cyryl i Metody 1.1. Życie świętych Cyryla i Metodego W pierwszym rozdziale niniejszej pracy zajmiemy się osobami świętych Cyryla i Metodego. Omówimy rys biograficzny obu Braci a także ich rolę w nauczaniu papieży XIX i XX w. a zwłaszcza Jana Pawła II. Następnie zajmiemy

Czytaj dalej
Historia dekanatu sanockiego

Historia dekanatu sanockiego

Roman Węgrzyniak Zarys historyczny greckokatolickiego dekanatu sanockiego 1. Od władzy Książąt Ruskich do okresu zaborów. Kształtowanie się i rozwój sieci parafialnej w dekanacie sanockim Teren, na którym utworzony został dekanat sanocki ma bardzo bogatą przeszłość, która została udokumentowana również archeologicznie. Teren wokół Sanoka jest bardzo bogaty w znaleziska archeologiczne, jednak jedno z nich jest szczególnie

Czytaj dalej
Historia sakramentu małżeństwa

Relacja Między Duchem a Synem

ROMAN KRAVETS ODWIECZNA RELACJA MIĘDZY DUCHEM I SYNEM U JANA DAMASCEŃSKIEGO Z poprzedniego rozdziału widać, że w nauczaniu o pochodzeniu Ducha Świętego Jan Damasceński wyraźnie mówi o zaistnieniu Ducha od Ojca. Uwzględniając także jego doktrynę monarchii można wnioskować, że Duch pochodzi wyłącznie od Ojca. Jednak Damasceńczyk nie jest przedstawicielem skrajnego monopatryzmu, jak na przykład Focjusz,

Czytaj dalej
Adresaci listu – Orientale Lumen

Adresaci listu – Orientale Lumen

o. Grzegorz Nazar Idee Przewodnie Listu Apostolskiego Orientale Lumen 1. Adresaci Listu Orientale Lumen Mistyczne ciało Chrystusa na ziemi – Jego Kościół pobudowany na twardej opoce, którego i bramy piekielne nie przemogą jest jeden. Na przestrzeni dziejów, w wyniku zawirowań historii powstało wiele wspólnot eklezjalnych czerpiących swą siłę z braterskiej miłości z Piotrem i jego

Czytaj dalej
Historia dekanatu sanockiego

Słownik terminologi cerkiewnej

TERMINOLOGIA DOTYCZĄCA OSÓB DUCHOWNYCH ORAZ ŚWIECKICH ZWIĄZANYCH Z CERKWIĄ Rozdział stanowi alfabetyczny spis terminologii dotyczącej osób duchownych oraz świeckich związanych z cerkwią. Leksyka została zgromadzona w oparciu o następujące publikacje: Абетка Християнської Науки і Обряду, Івано-Франківськ 2002 (skrót ACN), A. Markunas, T. Uczitiel, Popularny słownik sakralizmów polskich i ukraińskich, Poznań 2001 (PSS) oraz М. Юрковський,

Czytaj dalej