Zaznacz stronę
Bazyli Wieliczkowski

Bazyli Wieliczkowski

Urodził się 1 czerwca 1903 roku w Stanisławowie (dzisiejszy Iwano-Frankiwsk). Wychowany w tradycyjnej rodzinie ukraińskich patriotów, już w wieku 15 lat walczy o niepodległość Ukrainy i początkowo chce zostać żołnierzem. 1920 roku wstępuje do Seminarium Duchownego we Lwowie, a po przyjęciu święceń diakonatu rozpoczyna nowicjat u redemptorystów obrządku wschodniego. 1925 roku składa pierwsze śluby zakonne

Czytaj dalej
Mikołaj Czarnecki

Mikołaj Czarnecki

Urodził się 14 grudnia 1884 roku we wsi Siemiakowce (na Stanisławszczyźnie – obecnie rejon Iwano-Frankiwskij) w rodzinie chłopskiej. W 1909 r. po zakończeniu studiów w miejscowym seminarium duchownym i w Rzymie, został wyświęcony na kapłana. Był wykładowcą na Lwowskiej Teologicznej Akademii i w stanisławowskim seminarium. W 1919 r. wstępuje do ojców redemptorystów obrządku wschodniego. Od

Czytaj dalej