Zaznacz stronę

Najważniejszym procesem beatyfikacyjnym drugiej połowy XX i początku XXI wieku dla grekokatolików jest proces Sługi Bożego Metropolity Andrzeja Szeptyckiego (25.VII. 1865 – 1.XI. 1944). Kim był metropolita? Dla histografii radzieckiej był hitlerowskim kolaborantem i zaciekłym wrogiem komunizmu. Dla znacznej części polskich autorów był renegatem, działającym na szkodę narodu polskiego. Dla Ukraińców jest on kandydatem na świętego i największym rzecznikiem sprawy narodowej.

Z względu na świętość jego życia i zasługi dla dobra Kościoła powszechnego, kilka lat po śmierci metropolity A. Szeptyckiego w 1944 roku, rozpoczyna się ruch modlitewny za wyniesienie go na ołtarze. Proces beatyfikacyjny został rozpoczęty 5 grudnia 1958 roku i trwa po dzień dzisiejszy. Pierwsza część procesu beatyfikacyjnego – zbierania informacji – została zakończona 6 grudnia 1968 roku. Dla dalszego rozwoju procesu beatyfikacyjnego jest wymagany cud, który musi się dokonać za pośrednictwem metropolity Andrzeja Szeptyckiego. Nieodzowne zadanie spoczywa na wiernych, aby zanosili nieustanne modlitwy o beatyfikację władyki, jak również prosili o dar łaski Bożej za pośrednictwem Sługi Bożego Andrzeja Szeptyckiego.

Więcej informacji znajdziesz na portalu poświęconym Metropolicie Andrzejowi Szeptyckiemu

Podziel się: