Zaznacz stronę

Urodził się 3 marca 1876 r. we wsi Pakoszówka koło Sanoka. Teologiczne studia ukończył w Rzymie w 1907 r. i tegoż samego roku 9 października przyjął święcenia kapłańskie. Zaraz po święceniach został nominowany na wicerektora seminarium duchownego w Stanisławowie. W 1911 r. wstępuję do nowicjatu Ojców Bazylianów.

W czasie pierwszej wojny światowej był rektorem seminarium w Kromierzyżu na Morawach. Sakrę biskupią przyjął 23 września 1917 r. w Przemyślu z rąk Metropolity A. Szeptyckiego. We wrześniu 1945 r. polskie władze komunistyczne uwięziły biskupa Kocołowskiego, a 26 czerwca 1946 r. po powtórnym aresztowaniu wywieziono go do Kijowa. Proponowano mu wolność i stanowisko zwierzchnika prawosławnej cerkwi na Ukrainie, jednak władyka Jozafat pozostał wierny Stolicy Piotrowej. Umiera jak męczennik 17 listopada 1947 r. w obozie w Czapajewce koło Kijowa.

Podziel się: