MENUMENU
Zaznacz stronę
Ikona w Życiu Kościoła

Ikona w Życiu Kościoła

Autor: O. Mikołaj Kostecki IKONA W ŻYCIU KOŚCIOŁA Cześć oddawaną ikonom w Kościele można porównać do gorejącej świecy, której płomień nigdy nie gaśnie. Zapalona nie ręką człowieka – nie przestaje płonąć na wieki. Ikona należy do sakramentaliów obecności. Jest to obecność osób przedstawionych na ikonach, a przez nie obecność samego Boga. Ikony są także nieodłącznym

Czytaj dalej
Ikona w Pierwotnym Chrześcijaństwie

Ikona w Pierwotnym Chrześcijaństwie

MIKOŁAJ KOSTECKI – IKONA JAKO TEOLOGIA W PIERWOTNYM CHRZEŚCIJAŃSTWIE Prawdziwa doskonałość człowieka, jego tytuł do chwały, nie polega na tym, że zawiera on w sobie wszystkie elementy, z których składa się świat. Doskonałość człowieka nie opiera się na tym, co upodabnia go do stworzenia, ale na tym, co go od kosmosu odróżnia, upodobniając do Stworzyciela.

Czytaj dalej
Ikona

Ikona

Przez ikonę rozumie się obraz malowany specjalna techniką zazwyczaj na drewnie lub ścianie. W terminologii wschodniej ikon się nie maluje, lecz pisze. W szerszym znaczeniu ikoną nazywa się również obrazy haftowane lub wykonane w metalu, marmurze, czy steatycie. ,,To obraz, który Kościół wschodni prezentuje wiernym jako miejsce obecności Boga i nośnik Jego Łaski. Istotą swą

Czytaj dalej

Geneza ikony

Aby przeglądarka poprawnie wyświetliła słowa w języku greckim konieczna jest instalacja czcionki Asteria Ks. Janusz Czerski – Pojęcie i geneza ikony Pojęcie ikony Określenie ikona pochodzi od greckiego εἰκών = obraz, odbicie, wyobrażenie, porównanie. Przez ikonę rozumie się obraz malowany specjalną techniką zazwyczaj na drzewie lub na ścianie. W terminologii chrześcijańskiego Wschodu ikon jednak nie

Czytaj dalej

Sztuka Cerkiewna w Łańcucie

Jarosław Giemza (fragment książki: O sztuce sakralnej przemyskiej eparchii. Słowem i obrazem, Łańcut 2006) DZIAŁ SZTUKI CERKIEWNEJ MUZEUM – ZAMKU W ŁAŃCUCIE I OCHRONA SAKRALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA PRZESTRZENI OSTATNIEGO PÓŁWIECZA. Utworzenie zbioru sztuki cerkiewnej w Łańcucie, podobnie jak kolekcji muzealnych w Sanoku, Przemyślu czy Nowym Sączu podyktowane było koniecznością ochrony bezcennych dóbr kultury, zagrożonych

Czytaj dalej

Cerkiew – Świątynia Boża

Cerkiew, dom Boży albo świątynia Boża, gromadzi wierny Lud Boży na nabożeństwa i modlitwę. Z dawien dawna cerkwie były budowane na podwyższanym terenie. Postulat, by świątynia dominowała nad innymi budowlami, chrześcijanie przejęli z judaizmu oraz innych religii wschodu. W Talmudzie czytamy: „Biada miastu, którego domy są wyższe aniżeli jego synagogi”. Świątynia swą okazałością wnętrza i

Czytaj dalej

Architektura cerkwi w Bieszczadach

Każda samodzielna jednostka etniczna tworzy kulturę charakterystyczną tylko dla jej regionu. Dotyczy to zarówno folkloru jak i architektury. Podobnie było z cerkwiami na terenie Bieszczadów. Mimo bliskości z innymi ukraińskimi góralami – Łemkami, architektura sakralna na bojkowszczyźnie różni się od cerkwi Beskidu Niskiego. Cechą wspólną dla wszystkich cerkwi pasa górskiego – od Beskidu po …