Zaznacz stronę
34 – Niedziela o synu marnotrawnym (Łk 15, 11- 32)

34 – Niedziela o synu marnotrawnym (Łk 15, 11- 32)

Przypowieść o synu marnotrawnym możemy odnaleźć tylko w Ewangelii św. Łukasza. Przypowieść, czyli w/g literackiej terminologii alegoria mówi nam, że przedstawione w niej postacie i zdarzenia nie są najistotniejsze, lecz służą jako przykłady uniwersalnych zasad rządzących ludzką egzystencją, postaw wobec życia i kolei losu. Fabuła w wyrazisty sposób ma ilustrować jakąś prawdę moralną, filozoficzną lub religijną. Dlatego bohaterowie tej opowieści nie mają imion własnych, a mówi się o nich: „człowiek”, „ojciec”, „starszy syn”, „młodszy syn”. Miejsce i czas zdarzeń określa się w sposób ogólny: „był sobie (…)”, „dom ojca”, „dalekie strony”, „owa kraina”, pomijając wszelkie szczegóły.

I niedziela Postu: Prawdziwy Izraelita (J 1, 43-51)

1. Prawdziwy Izraelita. Rytm dzisiejszej Ewangelii, wyznaczają czasowniki „przyjść” i „widzieć”, powtórzone wiele razy, aby podkreślić, że jeśli celem człowieka religijnego jest poszukiwanie Boga, to kończy się ono spotkaniem Jezusa. Centralną postacią tego fragmentu jest obok Jezusa Natanael, którego Pan określa mianem „Izraelity, w którym nie ma podstęp:.” (w. 47) nie dlatego, że Izraelici normalnie

Czytaj dalej