Zaznacz stronę
I niedziela Postu: Prawdziwy Izraelita (J 1, 43-51)

I niedziela Postu: Prawdziwy Izraelita (J 1, 43-51)

1. Prawdziwy Izraelita. Rytm dzisiejszej Ewangelii, wyznaczają czasowniki „przyjść” i „widzieć”, powtórzone wiele razy, aby podkreślić, że jeśli celem człowieka religijnego jest poszukiwanie Boga, to kończy się ono spotkaniem Jezusa. Centralną postacią tego fragmentu jest obok Jezusa Natanael, którego Pan określa mianem „Izraelity, w którym nie ma podstęp:.” (w. 47) nie dlatego, że Izraelici normalnie

Czytaj dalej
II niedziela postu: Uzdrowienie paralityka

II niedziela postu: Uzdrowienie paralityka

Z miasta Kafarnaum pozostało niewiele, kilka wąskich uliczek wykładanych bazaltem, dość dobrze zachowały się mury synagogi z IV wieku i fundamenty kilku domów. Dzisiaj nad miejscem, gdzie prawdopodobnie dokonał się cud uzdrowienia paralityka, stoi marsjański spodek, który z bliska okazuje się być konstrukcją z betonu i szkła. Nowoczesny kościół zawieszony nad domniemanym domem św. Piotra,

Czytaj dalej
Niedziela adoracji Krzyża Świętego.

Niedziela adoracji Krzyża Świętego.

W Kościołach wschodnich III niedziela postu jest poświęcona adoracji Świętego Krzyża. Na Wschodzie Chrystus na krzyżu nigdy nie oddaje realizmu ciała wycieńczonego i martwego. W przeciwieństwie do rzymokatolicyzmu zafascynowanego krzyżem i cierpieniem, grekokatolicyzm nie widzi Jezusa opuszczonego w Jego człowieczeństwie, ale pełnego chwały Bożej. Zmarły i uspokojony, Chrystus nie traci nic ze swej królewskiej szlachetności

Czytaj dalej
I niedziela Postu: Prawdziwy Izraelita (J 1, 43-51)

IV niedziela postu: Opętany epileptyk (Mk 9,17-31)

Który ma ducha niemego Słowo „opętany” nasuwa na myśl wyobrażenie o sznurku, który ściska, który nie puszcza. Dziecko, które pragnie usilnie jakiejś rzeczy, ściska ją w ręku i nie chce, aby ktokolwiek mu ją zabrał. Pragnie nie posiadania jest pragnieniem wzrastającym. Ludzie rozsmakowują się we władzy i często zaczynają odbierać innym wolność, niewoli ich i

Czytaj dalej
Niedziela adoracji Krzyża Świętego.

V niedziela Wielkiego Postu: Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć (Mk 10,32-45)

„Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie” (Mk 10,37). Dziwne żądanie i jeszcze jeden dowód ludzkiej próżności, samolubstwa i pchania się do władzy i zaszczytów. Jezus idzie na śmierć, a Jego uczniowie myślą o zajęciu pierwszych miejsc, wygodnych foteli w Jego królestwie. Tak dawno już są w

Czytaj dalej
VI niedziela Wielkiego Postu: TRIUMFALNY WJAZD DO JEROZOLIMY

VI niedziela Wielkiego Postu: TRIUMFALNY WJAZD DO JEROZOLIMY

12 kwietnia 2009 roku Kościoły Wschodnie upamiętniają Wjazd Jezusa do Jerozolimy, który w kalendarzu liturgiczny nazywa się też Niedzielą Palmową. Niedziela Palmowa jest świętem ruchomym, które otwiera Wielki Tydzień. W obrzędach świątecznych wydarzenie to łączone jest z cudem wskrzeszenia Łazarza, którego święto obchodzi się w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową. W interpretacji Kościoła obydwa te zdarzenia

Czytaj dalej