Zaznacz stronę
Modlitwa stan umysłu

Modlitwa stan umysłu

Ks. Jarosław Gościński Modlitwa Jezusowa jako stan umysłu, który jednoczy człowieka z Bogiem Duchowe kształtowanie się wewnętrznego człowieka powinno rozpoczynać się od wypełnienia słów Pana Jezusa: „A ty gdy się modlisz wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego w skrytości” (Mt 6,6). Pod określeniem „komora” należy tu rozumieć

Czytaj dalej
Modlitwa Jezusowa Stan Przebóstwienia

Modlitwa Jezusowa Stan Przebóstwienia

JAROSŁAW GOŚCIŃSKI Modlitwa Jezusowa jako stan przebóstwienia człowieka Człowiek powołany do poznania Boga i do uczestnictwa w jego życiu, może dojść do stanu przebóstwienia. Mistyczni teologowie wschodu łączą to doświadczenie z praktyką nieustannej modlitwy, której celem jest stała wspólnota z Bogiem. Dzięki temu stan ten może doprowadzić do stałego widzenia Bożego światła. Światło to nie

Czytaj dalej