Zaznacz stronę
Ikona

Ikona

Przez ikonę rozumie się obraz malowany specjalna techniką zazwyczaj na drewnie lub ścianie. W terminologii wschodniej ikon się nie maluje, lecz pisze. W szerszym znaczeniu ikoną nazywa się również obrazy haftowane lub wykonane w metalu, marmurze, czy steatycie. ,,To obraz, który Kościół wschodni prezentuje wiernym jako miejsce obecności Boga i nośnik Jego Łaski. Istotą swą

Czytaj dalej

Sztuka Cerkiewna w Łańcucie

Jarosław Giemza (fragment książki: O sztuce sakralnej przemyskiej eparchii. Słowem i obrazem, Łańcut 2006) DZIAŁ SZTUKI CERKIEWNEJ MUZEUM – ZAMKU W ŁAŃCUCIE I OCHRONA SAKRALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA PRZESTRZENI OSTATNIEGO PÓŁWIECZA. Utworzenie zbioru sztuki cerkiewnej w Łańcucie, podobnie jak kolekcji muzealnych w Sanoku, Przemyślu czy Nowym Sączu podyktowane było koniecznością ochrony bezcennych dóbr kultury, zagrożonych

Czytaj dalej