Zaznacz stronę
Od Chrztu Rusi do Kozaczyzny

Od Chrztu Rusi do Kozaczyzny

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów Zjazd przedstawicieli czterech krajów i narodów, które stanowiły ongiś części składowe Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, a więc Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi, odbył się w Rzymie w roku 1990. W tym okresie zarysowała się możliwość uzyskania załkowitej niezależności politycznej również przez te kraje, które wchodziły w skład Związku Radzieckiego. Na tym

Czytaj dalej