Zaznacz stronę
Podstawowe i ważne wiadomości z historii Ukrainy – Najdawniejsze plemiona

Podstawowe i ważne wiadomości z historii Ukrainy – Najdawniejsze plemiona

Prof. dr hab. Michał Łesiów Najdawniejsze plemiona Naród ukraiński stanowi przedłużenie dawnych plemion wschodniosłowiańskich, których w historii opartej na ruskich kronikach zwanych Latopisami nazywają Polanami, Siewierzanami, Drewlanami (Drzewianami), Tywercami, Uliczami, Dulebami oraz Białymi Chorwatami. Każde z wymienionych plemion posiada swoją przybliżoną lokalizację oraz domyślne pochodzenie nazwy. Badacze gwar ukraińskich przypisywali w wieku XIX każdemu z

Czytaj dalej