Zaznacz stronę
Działalność Kościoła greckokatolickiego 1957-1996

Działalność Kościoła greckokatolickiego 1957-1996

Autor: NDRZEJ MICHALISZYN 4.1. Charakter funkcjonowania Kościoła w latach 1957-1989 4.2. Utworzenie nowych struktur 1989-1996 Na fali przemian jakie miały miejsce w 1956 r. doszło do złagodzenia polityki państwa wobec Kościoła i innych związków wyznaniowych. Konsekwencją tego było wyrażenie zgody przez władze na erygowanie przez ks. Prymasa Polski pewnej ilości placówek greckokatolickich przy parafiach rzymskokatolickich.

Czytaj dalej
Próby reaktywowania Kościoła greckokatolickiego w latach 1947-1957

Próby reaktywowania Kościoła greckokatolickiego w latach 1947-1957

ANDRZEJ MICHALISZYN 3.1. Polityka wyznaniowa PRL 3.1.1. Polityka PRL w stosunku do ludności ukraińskiej 3.2. Podstawy prawne działalności duszpasterskiej 3.3. Życie religijne grekokatolików W nowej rzeczywistości politycznej jaka zapanowała w Polsce po II wojnie światowej przystąpiono do zwalczania religii, a wręcz do jej całkowitej likwidacji z życia społecznego. Reżim komunistyczny głosił, że jedyną siłą kierującą

Czytaj dalej