Zaznacz stronę
Historia dekanatu sanockiego

Historia dekanatu sanockiego

Roman Węgrzyniak Zarys historyczny greckokatolickiego dekanatu sanockiego 1. Od władzy Książąt Ruskich do okresu zaborów. Kształtowanie się i rozwój sieci parafialnej w dekanacie sanockim Teren, na którym utworzony został dekanat sanocki ma bardzo bogatą przeszłość, która została udokumentowana również archeologicznie. Teren wokół Sanoka jest bardzo bogaty w znaleziska archeologiczne, jednak jedno z nich jest szczególnie

Czytaj dalej