Zaznacz stronę
Ikona Jezusa Chrystusa

Ikona Jezusa Chrystusa

Artykuł ukazał się w „Roczniki Teologiczne” KUL nr 54: 2007 s. 23-40 KS. MIKOŁAJ KOSTETSKYY IKONA JEZUSA CHRYSTUSA W EKONOMII OBJAWIENIA BOŻEGO Głównym celem teologii fundamentalnej jest uzasadnienie wiarygodności objawienia Bożego, które w pełni zrealizowało się w Osobie i działalności Jezusa Chrystusa, i trwającego w Kościele. Do celu tego teologia fundamentalna dąży przez podanie motywów

Czytaj dalej
Ikona Jezusa Chrystusa

Geneza i dzieje ikony

Autor: o. Mikołaj Kostecki GENEZA I DZIEJE IKONY Prawdziwa doskonałość człowieka, jego tytuł do chwały, nie polega na tym, że zawiera on w sobie wszystkie elementy, z których składa się świat. Doskonałość człowieka nie opiera się na tym, co upodabnia go do stworzenia, ale na tym, co go od kosmosu odróżnia, upodobniając do Stworzyciela. Objawienie

Czytaj dalej