Zaznacz stronę
Unia Brzeska – mity i fakty

Unia Brzeska – mity i fakty

Z ks. Profesorem Jarosławem Moskałykiem rozmawiał Ireneusz Kondrów JIK: akie były oczekiwania, cele biskupów prawosławnych metropolii kijowskiej przystępujących do unii brzeskiej? Ks. J. M.: Z pewnością można powiedzieć, że jednym z istotnych motywów zawarcia unii brzeskiej była zmiana sytuacji wewnątrz ówczesnego Kościoła ruskiego. Kościoła pogrążonego w ogromnej stagnacji i chaosie. To była też próba znalezienia

Czytaj dalej
Wizja Kościoła A. Szeptyckiego

Wizja Kościoła A. Szeptyckiego

Ks. JAROSŁAW MOSKAŁYK WIZJA KOŚCIOŁA ANDRZEJA SZEPTYCKIEGO W KONTEKŚCIE NOWYCH WYZWAŃ MIĘDZYKONFESYJNYCH NA PROGU XXI WIEKU Spojrzenie na Kościół jako na niepowtarzalny fenomen tego świata zajmo­wało czołowe miejsce w duszpasterskim i doktrynalnym podejściu i nauczaniu metropolity A. Szeptyckiego. Była to także szczególna przestrzeń jego nad­zwyczaj osobistego i duchowego zaangażowania i jednocześnie wielkiej dzia­łalności. Kościół otworzył

Czytaj dalej