Zaznacz stronę
Imiona ukraińskie oparte na pamięci o najdawniejszych postaciach historycznych

Imiona ukraińskie oparte na pamięci o najdawniejszych postaciach historycznych

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów Wśród popularnych imion używanych obecnie na Ukrainie są takie, które nadawane są dzieciom po urodzeniu z pobudek historyczno-patriotycznych. Takie imiona, jak Oleg (ukr. Ołeh), Igor (ukr. Ihor), Światosław nawiązują do najdawniejszego okresu znanego z historii Ukrainy, a mianowicie do Rusi Kijowskiej, która jeszcze przed Chrztem Rusi-Ukrainy była znaczącą potęgą

Czytaj dalej
Folklor i literatura ukraińska

Folklor i literatura ukraińska

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów Literatura ukraińska pisana ma już ponad tysiąc lat. Epokę piśmienną w kulturze ukraińskiej liczymy od Chrztu Rusi Kijowskiej, kiedy to wraz z misjonarzami chrzczącymi ówczesnych Rusinów nad Dnieprem za przyzwoleniem ówczesnego władcy Rusi św. Włodzimierza Wielkiego przybyły również księgi napisane najstarszym językiem literackim na Słowiańszczyźnie tak zwanym starocerkiewnosłowiańskim. Ten

Czytaj dalej
Imiona ukraińskie oparte na pamięci o najdawniejszych postaciach historycznych

Prof. dr hab. Michał Łesiów: Alfabet i język literacki Ukraińców

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów Ukraińcy należą do tej części Słowian, którzy posługują się alfabetem zwanym cyrylicą lub grażdanką. Po przyjęciu chrześcijaństwa Słowianie się podzielili na dwie grupy, a mianowicie na tych, co przyjęli wiarę chrześcijańską z Rzy¬mu wraz z językiem liturgicznym łacińskim, a który to język stał u początków formy graficznej ich języków

Czytaj dalej
Prof. dr hab. Michał Łesiów: Ukraińska rewolucja pomarańczowa

Prof. dr hab. Michał Łesiów: Ukraińska rewolucja pomarańczowa

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów Ukraina wybiera obecnie (2005) prezydenta na kolejną kadencję, Dotychczasowy prezydent Leonid Kuczma nie może kandydować, bo piastuje ten urząd już drugą kadencję. A prezydent Ukrainy ma stosunkowo dużą władzę w państwach postsowieckich. Według powszechnego mniemania i politologów obecny premier Ukrainy Wiktor Janukowycz jest kandydatem na prezydenta, popieranym przez Leonida

Czytaj dalej
Prof. dr hab. Michał Łesiów: Po upadku Związku Sowieckiego [Historia Ukrainy]

Prof. dr hab. Michał Łesiów: Po upadku Związku Sowieckiego [Historia Ukrainy]

Autor: prof. dr hab. Michał Łesiów „Pożegnanie z imperium czyli ukraińskie dyskusje o tożsamości” – taki tytuł nosi wydana niedawno w UMCS książka – monografia Profesor Oli Hnatiuk. Zaprezentowane zostały w niej poszukiwania nowej, rzec by można nowoczesnej tożsamości narodowo-państwowej Ukraińców po uzyskaniu przez Ukrainę suwerenności państwowej i kulturalnej w roku 1991, który to rok

Czytaj dalej