Zaznacz stronę
Hierarchia Kościelna według Sergiusza Bułhakowa

Hierarchia Kościelna według Sergiusza Bułhakowa

Jarosław Więc Geneza hierarchii kościelnej Zagadnienie genezy hierarchii w Kościele w ujęciu Chomiakowa i jego szkoły sprowadza się do kwestii jej boskiego względnie ludzkiego pochodzenia. Bułgakow uważa, że podstawą do trafnego rozwiązania kwestii boskiego bądź kościelnego pochodzenia hierarchii jest rozróżnienie w historii Kościoła dwu epok: przedhierarchicznej i hierarchicznej. Epoka przedhierarchiczna w jego ujęciu pokrywa się

Czytaj dalej