Zaznacz stronę

W Kościele greckokatolickim o tradycji bizantyjskiej wyróżnia się cztery Święte Liturgie:

Świętego Jana Złotoustego: odprawiana jest najczęściej, praktycznie przez większość dni w roku liturgicznym, z wyjątkiem dni aliturgicznych i dni, gdy sprawuje się liturgie wymienione poniżej.

Świętego Bazylego Wielkiego: odprawia się 10 razy w roku liturgicznym – w Wigilię Bożego Narodzenia, Wigilię Chrztu Pańskiego, w dzień Św. Bazylego Wielkiego, we wszystkie niedziele Wielkiego Postu, w Wielki Czwartek i Wielką Sobotę.

Świętego Jakuba: odprawia się raz w roku na święto Jakuba Jerozolimskiego.

Świętego Grzegorza Wielkiego – Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów: odprawia się w środy i piątki Wielkiego Postu, w czwartek 5 tygodnia Wielkiego Postu i Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę. Na liturgii tej nie odbywa się konsekracja. Są to nieszpory połączone z udzieleniem Komunii Świętej.

Podziel się: