Zaznacz stronę

Ani odległość, ani niepewna aura w sobotę 14 lipca nie mogły być przeszkodą pielgrzymki, którą w 71 rocznicę pierwszej greckokatolickiej liturgii odprawionej przez ks. Mirosława Ripeckiego 6 lipca 1947 r. odbyli do niewielkiego Chrzanowa (dzisiaj przedmieść Ełku) wierni północno- wschodnich dekanatów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce.
Uroczystą mszę świętą sprawował Metropolita Przemysko-Warszawski Ksiądz Arcybiskup dr Eugeniusz Popowicz. Wzięli w niej udział, w głównej mierze, razem ze swoimi duszpasterzami, parafianie z olsztyńskiego, elbląskiego i węgorzewskiego dekanatów. Byli obecni na mszy także księża i wierni Kościoła Rzymskokatolickiego.
Zwyczajowo uroczystość odbyła się na placu cerkiewnym przed kapliczką, fundamenty pod którą kładł jeszcze pod koniec lat 40 ubiegłego wieku ks. mitrat M. Ripecki. Na tym że placu, a właściwie niedużym parku, zainstalowanych jest kilkadziesiąt drewnianych krzyży symbolizujących powstające po 1956 roku w miejscach przesiedleń parafie greckokatolickie.
Metropolitę oraz zaproszonych gości, w imieniu wspólnoty, chlebem i solą oraz kwiatami powitały delegacje miejscowych parafian oraz ks. Grzegorz Stołycia, dzisiejszy proboszcz chrzanowskiej parafii, a jednocześnie opiekun duchowego centrum terapeutycznego. Wśród gości obecni byli przedstawiciele administracji wojewódzkiej na czele z wice-marszałkiem Mironem Syczem z małżonką.
Zwracając się do zgromadzonych Metropolita odwołał się do przykładu świętych i podkreślił, że także dzisiaj, podobnie jak w czasach Chrystusa, potrzebna jest nam wszystkim wiara, siła i wytrwałość, którymi charakteryzowali się święci Piotr i Paweł. Czasy, w których przyszło nam żyć, pełne są dramatycznych zdarzeń i naszym zadaniem jest reagować na nie po chrześcijańsku, czego uczy nas przykład życia codziennego świętych.
Kościół – zaznaczył Metropolita – to nie tylko imponujące budynki, pięknie utrzymane i wyposażone. To przede wszystkim wierni, którzy wraz ze swoimi duszpasterzami dbają o jego duchowy wymiar i wzbogacają go chrześcijańskimi wartościami życia codziennego.

Źródło: cerkiew.org

Podziel się: