Strona główna » Komentarz biblijny na XI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - miłosierdzie Boże (4 września [22 VIII])

Meteory%20%2817%29.jpg

1 Kor 9:2-12; Mt 18:23-35

Biblijny fragment z Ewangelii porusza temat ogromnego miłosierdzia króla (Boga-Ojca) i niemiłosiernego sługi (każdego z nas).

Dwie postacie:
a) król - może sobie na wszystko pozwolić i zrobić z dłużnikami wszystko. Nie robi jednak tego, do czego ma pełne prawo,
b) sługa - jest poddanym, a postępuje tak, jakby to od niego wszystko zależało.

Sługa był winien 10 tysięcy talentów. To niewyobrażalnie duża suma pieniędzy, wprost nierealna, a na pewno niemożliwa do spłacenia. Biorąc pod uwagę kontekst historyczny, była to kwota wynagrodzenia za 100 milionów dni pracy robotnika. Król żył z pieniędzy, które mu płacili poddani. Historycznie wiemy, że Herod rocznie otrzymywał 200 talentów. 10 tysięcy talentów i 200 talentów Heroda...

Sługa błaga o litość. Co uczynił wówczas pan? Ulitował się - wypuścił na wolność - darował dług (tych 10 tysięcy talentów!).

Kontynuacja historii. Sługa miał z kolei swojego dłużnika, który był mu winien 100 denarów (równowartość 100 dni pracy robotnika). Choć sługa usłyszał słowa, które sam niedawno wypowiedział do króla: "Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam" (w. 29), to uczynił inaczej. Nie chciał być cierpliwym (nie było nawet mowy o podarowaniu długu, a jedynie o "cierpliwości"), odszedł (czyli wzgardził człowiekiem, nie chce z nim rozmawiać), wtrącił do więzienia.

Pan dowiaduje się od innych sług o całej sytuacji i wzywa swojego dłużnika, i pyta: "Czy i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim dłużnikiem, tak jak ja zmiłowałem się nad tobą? (w. 33). To wzbudziło w królu gniew i wydał go katom aż do spłaty zobowiązań.

Wniosek - słowa Chrystusa  z wersetu 35.: "Podobnie postąpi z wami mój Ojciec, który jest w niebie, jeśli każdy z was szczerze nie przebaczy swojemu bratu".


Paralele w tym fragmencie:
1) Król - sługa
2) król może uwięzić, zabić - sługa jest poddanym, zależnym od innych, może być uwięziony, zabity
3) dług przeogromny, nie do spłacenia - dług do spłacenia
4) litość - brak litości

Za pomocą obrazu Jezus chce przekazać naukę o Królestwie Bożym - o Bogu i o człowieku. Porusza tu temat przebaczenia.

Przebaczenie jest czymś trudnym dla nas, bo dotyczy całego naszego życia - tak rodzinnego, jak i zawodowego. Trudno jest przebaczyć dzieciom, że robią inaczej, niż byśmy chcieli. Rodzicom, że się wtrącają i mają odmienne od nas zdanie. Mężowi, że zdradził i żonie, która nie dość umie okazać czułość i miłość. Trudno przebaczyć sąsiadowi za krzywdę uczynioną i bratu za zagarniętą ojcowiznę... Takich przykładów można by przytoczyć wiele - to nasze życie. Każdy z nas gdzieś w swoim sercu nosi różne "zadry", blizny, które się nie zagoją, dopóki nie zechcemy przebaczyć. Powstają one wskutek jakiejś sytuacji, wypowiedzianego słowa, zła, które nas spotkało.

Chrystus tymczasem uczy: przebaczyć szczerze, z serca. Nie ze strachu przed Bogiem, nie z egoizmu i pychy, bo to JA podałem dłoń, JA wyciągnąłem rękę jako pierwszy. To nie o to tu chodzi.
Jezus specjalnie uwypukla wątek podanych kwot (10 tysięcy talentów i 100 denarów), by  bardziej zaakcentować Bożą miłość, miłosierdzie, przebaczenie. Są one nieporównywalne do tego, jakimi jesteśmy ludźmi. Nie zasługujemy na nic, a otrzymujemy wszystko. Win mamy wiele, a bramy nieba są dla nas otwarte...

Ewangelia jest także cudownym odniesieniem do sakramentu pokuty i pojednania. To Bóg przebacza człowiekowi wszystkie grzechy i przewinienia wówczas, gdy ten żałuje za uczynione zło i obiecuje poprawę. Chrystus, o czym przypomina nam Biblia, przebaczał: cudzołożnicy (Idź i nie grzesz więcej), Piotrowi (Czy miłujesz mnie?), Judaszowi, który Go zdradził, uczniom, którzy uciekli w chwilach próby, Zacheuszowi itd.
Tego powinniśmy się wciąż od Jezusa uczyć. Zapominać o tym, co złe, by nie nosić w sercu żalu i poczucia krzywdy, a praktykować wypowiadane przez nas często słowa: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom". Św. Paweł w liście do Efezjan przypomina: "Bądźcie dla siebie nawzajem łagodni i miłosierni. Jedni drugim wybaczajcie, tak jak Bóg wybaczył wam w Chrystusie".

Niech Chrystus, który przebacza na krzyżu wszystkim nam i chce, aby każdy był zbawiony, będzie naszą siłą do przebaczania innym.Rss Facebook Twitter Digg Wykop
  Odsłon: 539

  • Komentarze (0)

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

  • Hospody, wozzwach...

  • Pryspiw ta irmos 9-oji pisni kanonu Uspeniju

  • O dywnoje czudo

  • Swityłen Uspeniju


No polls available at this time.